За нас

Мисия, визия, история


1.      Уведомяваме Ви, че „Оргахим Резинс“ АД-гр. Русе има следното инвестиционно предложение:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ТЕРМИЧНА ОКСИДАЦИЯ КЪМ ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СИНТЕТИЧНИ СМОЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА  НА ОРГАХИМ РЕЗИНС“АД В УПИ - LXV-732 ПП, КВ. ЗПЗ, ГР. РУСЕ“

2.      Уведомяваме Ви, че „Оргахим Резинс“ АД-гр. Русе има следното инвестиционно предложение:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОКАЛНО ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА ПЛОЩАДКАТА  НА „ОРГАХИМ РЕЗИНС“АД В УПИ - LXV-732 ПП, КВ. ЗПЗ, ГР. РУСЕ“

1. Уведомяваме Ви, че „Оргахим Резинс“ АД-гр. Русе има следното инвестиционно предложение:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОЗОНИРАНЕ КЪМ ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СИНТЕТИЧНИ СМОЛИ НА ПЛОЩАДКАТА  НА „ОРГАХИМ РЕЗИНС“АД В УПИ - LXV-732 ПП, КВ. ЗПЗ, ГР. РУСЕ“

 2. Уведомяваме Ви, че „Оргахим Резинс“ АД-гр. Русе има следното инвестиционно предложение:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДА „СМОЛИ 2“ НА ПЛОЩАДКАТА  НА „ОРГАХИМ РЕЗИНС“АД В УПИ - LXV-732 ПП, КВ. ЗПЗ, ГР. РУСЕ“


Мисия

Чрез нашите продукти ние гарантираме удовлетвореността на нашите клиенти и партньори относно качеството, издръжливостта, ефективността и красотата на цвета.

Нашите бизнес планове, иновации и технологиите, използвани в производството, осигуряват постоянен ръст в конкурентността ни на пазара и увеличават стойността на компанията за акционерите и обществото, като постоянно грижеща се за здравето на хората и опазването на природата.


Визия

За нашите партньори, клиенти, конкуренти и инвеститори искаме Поликолор-Оргахим да е една от най-ценените и уважавани компании, производители на бои и лакове в Югоизточна Европа. Нашата визия очертава и създава условия за интегриране дейностите на компанията за реализиране на устойчив растеж.


История

“Оргахим Резинс” е част от Групата Поликолор-Оргахим. Основният акционер е “Уайтбийм Холдингс Лимитед”, със седалище в Малта, собственост на компанията “Поликолор”, Румъния.

Оргахим е регистрирана българска компания, основана през 1901 като търговско дружество, под името “Алберт Б. Искович”

През септември 2013 Оргахим е разделена на три регистрирани независими компании.

 • “Оргахим Резинс” – производител на синтетични смоли и поливинил ацетатни дисперсии.
 • “Русе Кемикълс” – производител на фталов и малеинов анхидриди (по лиценз на BASF).
 • “Оргахим” – производител на бои и лакове.

Оргахим развива дейността си на две промишлени площадки в гр. Русе, България:

 • Западна Промишлена Зона: “Производствена Площадка 1” за производство на бои и синтетични смоли.
 • Източна Промишлена Зона: “Производствена Площадка 2”

Годишен капацитет: 20 000 tpy

Регистрирани търговски марки на Оргахим Резинс:

 • “Балкид” – за алкидни смоли
 • “Оргапол” – за наситени полиестерни смоли
 • “Оргакрил” – за акрилатни смоли
 • “Виналкид” – за ненаситени полиестерни смоли

Патенти на компаниите

 • “Наситени полиестерни смоли, метод за тяхното получаване и приложението им“
 • “Стабилна наситена полиестерна смола, метод за производство и приложение”
 • “Акрилатен съполимер, метод за получаване и приложение”
 • “Алкидни смоли с отпадъчен полиетилентерефталат”
 • “Акрилатна смола, производствен процес и приложение”
 • ” Меламин формалдехидна смола”