Click to enable map

Контакти:

Разван Гарбур
Изпълнителен директор
Тел.: 082 886 302
Факс: 082 886 340

Ливиу Петре
Групов Финансов Директор
Тел.: 082 886 210

Миряна Белчева
Мениджър Продажби
Тел.: 082 886 340
Факс: 082 886 340
email:

Владимир Делев
Младши Специалист Снабдяване
Тел.: 082 886 327
email:

Линда Симеонова
Ръководител РВКК
Тел.: 082 886 340
Факс: 082 886 340
email:

Биляна Сидерова
Експерт Продажби
Тел.: 082 886 340
Факс: 082 886 340
email:

Техническа поддръжка
Тел.: 082 886 340
email:

Отдел ЗБУТ и екология
email:


Адрес: България, гр. Русе, бул. Трети март 21, ПК 7000